| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
STUDIA PODYPLOMOWE

DLA KANDYDATÓW Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

>> doradztwo edukacyjno-zawodowe - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

>> logopedia - 4 semestry (dla absolwentów studiów II stopnia kierunku pedagogika, polonistyka, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, z przygotowaniem pedagogicznym)

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

>> terapia pedagogiczna i arteterapia - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

>> wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

 

DLA KANDYDATÓW BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

>> opiekun osoby starszej - 2 semestry

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

>> przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe: