Strona główna » Wydziały » Wydział Pedagogiczny » Oferta dydaktyczna
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
OFERTA DYDAKTYCZNA

KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA

       Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z osobami w różnym wieku oraz znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranej specjalności absolwenci są przygotowani do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i socjalno-wspierających.

         W trakcie trwania studiów są realizowane wybrane przedmioty kierunkowe: aksjologiczne podstawy kształcenia, biomedyczne podstawy rozwoju, filozofia, pedagogika specjalna, psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do socjologii, współczesne kierunki pedagogiczne, diagnoza pedagogiczna, dydaktyka ogólna, etyka zawodowa, historia wychowania, komunikacja interpersonalna, metodologia badań pedagogicznych, pedagogika społeczna, podstawy prawa oświatowego, prawa człowieka i ich ochrona, profilaktyka w szkole, teoria wychowania.

KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

         Od roku akademickiego 2019/2020 w całej Polsce studia nauczycielskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA będą prowadzone jako jednolite studia magisterskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Ust. Poz. 1861).

          Kształcenie na tym kierunku  ma na celu przygotowanie nauczycieli z wiedzą,  umiejętnościami i kompetencjami społecznymi niezbędnymi we wczesnej edukacji, opartej na współczesnych koncepcjach kształcenia i wychowania.

       Studia przygotowane zgodnie z wytycznymi reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz standardami kształcenia nauczycieli.  

Podstawa prawna: