Strona główna » Wydziały » Wydział Pedagogiczny » Oferta dydaktyczna
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
   ▪ JM Rektor AH odznaczony "Złotym Medalem z Diamentem" »
 
OFERTA DYDAKTYCZNA

Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2018/2019

KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA

Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości). Dlatego też, w zależności od wybranej specjalności absolwenci są przygotowani do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno - wspierających, a także do wykonywania zawodu nauczyciela zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (3 LATA)

 Specjalności nauczycielskie:

Specjalności nienauczycielskie:

Na studiach pierwszego stopnia specjalność realizowana jest od drugiego roku. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE (2 LATA)

Specjalności nauczycielskie:

Specjalności nienauczycielskie (skierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia niezależnie od ukończonego kierunku):

Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera specjalność w chwili składania dokumentów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.


STUDIA PODYPLOMOWE (dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia)

studia  kwalifikacyjne (4 semestry) - Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy o Certyfikat mogą ubiegać się wszyscy zawodowo czynni logopedzi, którzy legitymują się świadectwem ukończenia 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych

studia  kwalifikacyjne (3 semestry)

studia kwalifikacyjne (2 semestry)