| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DZIEKANAT

WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO
ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk

tel. (23) 692 97 18 lub 26; fax (23) 692 51 42

e-mail: pedagogika@ah.edu.pl

Kierownik Dziekanatu - mgr Katarzyna MAMROCHA
pokój 206, tel. (23) 692 97 14; pedagogika@ah.edu.pl
wtorek - piątek

Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk Studenckich - mgr Dorota ŻEBROWSKA
pokój 205, tel. (23) 692 97 26, dzebrowska@ah.edu.pl
poniedziałek - wtorek, czwartek - piątek
                                                        Dziekanat studiów niestacjonarnych
                                                               pokój 205, tel.(23) 692 97 18 lub 26

                                                                     Dziekanat czynny:
                                                          poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
                                                             

studia niestacjonarne pierwszego stopnia
mgr Dorota ŻEBROWSKA, tel. (23) 692 97 26; dzebrowska@ah.edu.pl
poniedziałek - wtorek, czwartek - piątek

studia niestacjonarne drugiego stopnia
mgr Maria JONIK - OMAN, tel. (23) 692 97 18; maria@ah.edu.pl
wtorek - piątek


STUDIA PODYPLOMOWE:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
semestr 1
mgr Maria JONIK - OMAN, tel. (23) 692 97 18; maria@ah.edu.pl

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

semestr 3
mgr Katarzyna MAMROCHA,
pokój 204, tel. (23) 692 97 14, pedagogika@ah.edu.pl

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
semestr 3
mgr Dorota ŻEBROWSKA,
pokój 205, tel. (23) 692 97 26, dzebrowska@ah.edu.pl

II rok
mgr Hanna ŻURAWIŃSKA tel. (23) 692 97 12; hzurawinska@ah.edu.pl
poniedziałek - środa, piątek, sobota - niedziela - w terminach zjazdów