Strona główna » Jakość kształcenia » Składy komisji
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów »
   ▪ Samorząd terytorialny (...) - II konferencja naukowa 7.06.2019 r. »
   ▪ Mazowsza Północnego drogi (...) konferencja 24.10.2018 r. »
 
SKŁADY KOMISJI

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

UCZELNIANA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. Przewodniczący – Prorektor ds. studenckich – dr hab. Marian Dygo, prof. AH

           Przedstawiciele Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 1. Wydział Administracji – dr Mariusz Róg, prof. AH
 2. Wydział Historyczny – dr hab. Radosław Lolo, prof. AH
 3. Wydział Nauk Politycznych – dr Krzysztof Garczewski
 4. Wydział Pedagogiczny – dr Małgorzata Gogolewska -Tośka
 5. Przedstawiciel studentów – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego - Edyta Seroka
 6. Sekretarz - Asystentka Prorektora ds. studenckich – mgr Maria Jonik-Oman


WYDZIAŁOWE KOMISJE DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

 1. dr Mariusz Róg, prof. AH - dziekan
 2. dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH – nauczyciel akademicki
 3. dr Damian Szczepański - wydziałowy koordynator ds. PRK
 4. mgr Aneta Dadas - Godlewska
 5. Beata Jaros - studentka
 6. Agnieszka Zaleska- studentka

WYDZIAŁ HISTORYCZY

 1. dr hab. Radosław Lolo, prof. AH - dziekan
 2. dr Marta Milewska - wydziałowy koordynator ds. PRK
 3. prof. dr hab. Izabella Rusin - nauczyciel akademicki
 4. dr Bożena Józefów – Czerwińska - nauczyciel akademicki
 5. Marta Biernacka - studentka
 6. Paulina Biernacka - studentka

WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH

 1. dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. AH - dziekan
 2. dr hab. Stanisław Stępka - nauczyciel akademicki
 3. dr Krzysztof Garczewski - nauczyciel akademicki, wydziałowy koordynator ds. PRK
 4. dr Dariusz Faszcza -  nauczyciel akademicki
 5. dr Grażyna Gadomska - nauczyciel akademicki
 6. Krystian Morawski - student
 7. Mateusz Maniuk - student

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

 1. dr Tadeusz Cichorz - dziekan
 2. dr hab. Ryszard Stępień, prof. AH - przewodniczący WKdsJK
 3. dr hab. Andrzej Nawrocki- nauczyciel akademicki
 4. dr Małgorzata Gogolewska – Tośka - wydziałowy koordynator ds. PRK
 5. dr Mariola Badowska - sekretarz WKdsJK
 6. dr Agnieszka Sojka
 7. Magdalena Skrzypińska - studentka
 8. Beata Szemplińska - studentka