Strona główna » Jakość kształcenia
| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ 150. rocznica Spadku Meteorytu Pułtusk »
   ▪ Samorząd terytorialny w kształtowaniu...- konferencja (8.06.2018 r.) »
   ▪ Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa... konferencja (12-13.12.2017 r.) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Jakość kształcenia jest efektem każdego etapu procesu dydaktycznego, mierzonym ocenami komisji akredytacyjnych, pozycją w rankingach, odzwierciedlonym w losach absolwentów i w osobistej jakości ich życia oraz w ogólnej opinii o uczelni.

Ambicją Akademii jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia naszych studentów. Świadczy o tym odpowiedni zapis ujęty w Misji i strategii rozwoju Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

W trosce o najwyższą jakość edukacji wdrożyliśmy Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, który dotyczy „wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów i studiach podyplomowych osiągane przez studentów i słuchaczy w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów i słuchaczy, a także wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Akademii”.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w naszej Uczelni kierują się poczuciem odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia umożliwiającą absolwentom efektywne funkcjonowanie na rynku pracy. Działania na rzecz jakości kształcenia prowadzone są we współpracy z otoczeniem zewnętrznym.