Strona główna » Polska Rama Kwalifikacji
| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ 150. rocznica Spadku Meteorytu Pułtusk »
   ▪ Samorząd terytorialny w kształtowaniu...- konferencja (8.06.2018 r.) »
   ▪ Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa... konferencja (12-13.12.2017 r.) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

  Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. 

Wiedza – co ktoś powinien znać i rozumieć,

Umiejętności – co ktoś powinien potrafić,

Kompetencje społeczne – do czego ktoś jest gotów.


Struktura Polskiej Ramy Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji posiada 8 poziomów, z których każdy przedstawia ogólne wymagania, jakie należy spełnić, by uzyskać kwalifikację na danym poziomie.

Poziomy 6-8 odnoszą się bezpośrednio do kwalifikacji nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego, przy czym:

Załączniki:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji ...

2. Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik Użytkownika, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016 r.

3. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2016 poz. 986 t.j.)