Strona główna » Pomoc materialna » Formularze 2018/2019
| A A A
polski english руссҝий
Regulamin
Formularze 2018/2019
Kredyty studenckie
Stypendia ministra
Stypendia dla cudzoziemców
 
FORMULARZE 2018/2019

ZAŁĄCZNIKI:

 1. STYPENDIUM SOCJALNE: Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta lub w innym obiekcie

  ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA W AKADEMIKU LUB NA STANCJI: Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta lub w innym obiekcie


  PODATEK ZRYCZAŁTOWANY OD DOCHODÓW: Oświadczenie członków rodziny stypendysty o wysokości dochodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  DOCHÓD NIEOPODATKOWANY: Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym nie podlegających opodatkowaniu

 2. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

 3. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB INNE OSIĄGNIĘCIA: Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 4. ZAPOMOGA: Wniosek o przyznanie zapomogi

 5. SEMESTR LETNI - OŚWIADCZENIE: Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium na semestr letni (dla stypendystów z semestru zimowego)