Strona główna » Sprawy studenckie » --Regulamin Opłat
| A A A
polski english руссҝий
--Regulamin Studiów
--Regulamin Opłat
-- Organizacje studenckie AH
-- Zajęcia z technologii informacyjnej
 
--REGULAMIN OPŁAT

Zasady pobierania i wysokość opłat za studia i inne usługi edukacyjne (nie dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2019/2020) - pobierz

Interpretacja zapisu dotyczącego 50% czesnego - pobierz