Strona główna » Wydziały » Wydział Pedagogiczny » Informacje dla studentów
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Studenci, którzy nie mogą zalogować się do systemu Cambridge
proszeni są o wysłanie prośby o nowy login i hasło na adres e-mailowy: gpuzio@ah.edu.pl.


BIBLIOTEKA GŁÓWNA GODZINY PRACY >>> 
(NIEDZIELA NIECZYNNE)


   KWESTURA GODZINY PRACY  >>>
(NIEDZIELA NIECZYNNE)
(wejście bezpośrednio z budynku dydaktycznego)


W związku z powyższym prosimy o załatwianie wszelkich spraw (obiegówki, faktury, wyjaśnianie płatności) od poniedziałku do piątku.

UWAGA ABSOLWENCI do roku 2018
Dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia
 
oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych należy odbierać w Archiwum.

Godziny pracy Archiwum >>>


LEGITYMACJA STUDENCKA
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW Dz.U.2016.1554 z dnia 2016.09.27 § 7.

1. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta.

2. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

3. W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni.