| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Studencka sesja naukowa poświęcona pamięci prof. J. Bielskiego (5.05.2018 r.) »
   ▪ Europejski wymiar edukacji polskiego nauczyciela - konferencja (22.04.2018 r.) »
   ▪ Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość (II edycja, 17.04.2018 r.) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
STUDIA PODYPLOMOWE

DLA KANDYDATÓW Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

doradztwo edukacyjno-zawodowe - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

logopedia - 4 semestry (dla absolwentów studiów II stopnia kierunku pedagogika, polonistyka, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, z przygotowaniem pedagogicznym)

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

terapia pedagogiczna i arteterapia - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 3 semestry 

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 01.08.2017 r.):

 

DLA KANDYDATÓW BEZ PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

opiekun osoby starszej - 2 semestry

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

przygotowanie pedagogiczne - 3 semestry

Wybrane przedmioty:

Perspektywy zawodowe: