Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Dziekanat Wydziału mieści się przy ul. Mickiewicza 36B. Parter, pokój nr 8 (naprzeciwko Kasy).

Dziekanat pracuje:

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

sobota i niedziela (w terminach zajęć): 8.00 - 14.00.

ZMIANA DWÓCH NUMERÓW KONTAKTOWYCH:

kierunek: administracja
tel. (23) 692 97 18 (Dorota Bala)


kierunek: bezpieczeństwo narodowe
tel. (23) 692 97 18 (Dorota Bala)

kierunek: pedagogika (studia II stopnia)
tel. (23) 692 97 19 (Marzena Łach)

kierunek: politologia
tel.(23) 692 97 19 (Marzena Łach)


Kontakt do sekcji studenckich poszczególnych kierunków dostępny jest na stronach podmiotowych kierunków.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD ZALICZANIA ROKU AKADEMICKIEGO ORAZ WARUNKÓW POWTARZANIA NIEZALICZONYCH PRZEDMIOTÓW I NIEZALICZONEGO ROKU STUDIÓW >>>


REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/

oraz

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/wazne-dokumenty

lub

https://vistulaedu.sharepoint.com/sites/intranet/akty/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fintranet%2Fakty%2FShared%20Documents%
2FREKTORAT%20AFiBV&FolderCTID=0x012000D50BC289B003A94789BECBBF087F7B9B&View=%7BA69E502F%2D8F00%2D4F49%2D984B%2D713074382C86%7D

 


SZANOWNI STUDENCI,

Prosimy o sprawdzenie poprawności prywatnego adresu mail w systemie USOS. Otrzymujemy informacje zwrotne o nieaktualnym adresie mail.


UMOWA W SPRAWIE WYSOKOŚCI I WARUNKÓW POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW >>>

Umowa dotyczy tylko studentów I roku (licencjackie/magisterskie)


Wszelkie uwagi związane z płatnościami prosimy zgłaszać do księgowości:

Kwestura (Pułtusk):

tel. (23) 692 97 85

a.bartosiak@vistula.edu.pl


Wpłaty czesnego oraz za legitymacje studenckie są księgowane na podstawie otrzymywanych wyciągów bankowych.

Za dzień wpłaty czesnego uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.


Ze względu na reorganizację Uczelni wszelkie informacje dotyczące m.in. numeru rachunku bankowego, loginu do USOS-a, umowy o zasadach odpłatności za studia, itp. będą wysyłane na adresy mailowe studentów lub zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej (również bez logowania).

 

W przypadku problemów z logowaniem, albo generowaniem konta w USOSwebie (same problemy techniczne), należy wysłać maila na adres mailowy: ict-help@vistula.edu.pl

Adres mailowy służy tylko zgłaszaniu problemów technicznych - na pozostałe maile odpowiedzi nie będą udzielane.

Dziekanat nie generuje haseł, nie rozwiązuje problemów z logowaniem ani nie przesyła maila do pomocy technicznej!!! Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dot. logowania do USOS-a prosimy pisać na: ict-help@vistula.edu.pl