Strona główna » Seminaria doktorskie
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
SEMINARIA DOKTORSKIE

Akademia prowadzić będzie postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji. Zasady i tryb postępowania określą przepisy wykonawcze wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szczegółowe informacje będą podane wkrótce.


Akademia prowadzi seminaria doktorskie na dwóch Wydziałach: Historycznym (w dyscyplinie historii) oraz Nauk Politycznych (w dyscyplinie nauk o polityce i administracji).


Szczegółowych informacji na temat czynności w przewodzie doktorskim udzielają dziekanaty wydziałów!


Regulamin seminariów doktorskich

 

Regulamin seminariów doktorskich (obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)

zmiany w Regulaminie seminariów doktorskich

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


Zarządzenia Rektora

Zasady pobierania i wysokość opłat za studia i inne usługi edukacyjne

Interpretacja zapisu dotyczącego 50% czesnego - pobierz

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą 

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia