Strona główna » Rekrutacja » Wymagane dokumenty
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
   ▪ JM Rektor AH odznaczony "Złotym Medalem z Diamentem" »
 
WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty na studia (studia pierwszego/drugiego stopnia, studia podyplomowe, seminaria doktorskie) przyjmują oraz informacji udzielają dziekanaty wydziałów (kontakty).

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • świadectwo dojrzałości (oryginał/ odpis/ duplikat wystawiony przez szkołę średnią/ Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersja elektroniczna o wymiarach 400x500 pikseli złożona na nośniku elektronicznym,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 250 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów lub wydziału); potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego oraz dowód osobisty (do wglądu),

Uznanie zagranicznego świadectwa dojrzałości/dyplomu - sprawdź szczegółySTUDIA DRUGIEGO STOPNIA:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • aktualna fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz wersja elektroniczna o wymiarach 400x500 pikseli złożona na nośniku elektronicznym,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (dot. kandydatów spoza AH, którzy rozpoczynają studia drugiego stopnia w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia), 
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 250 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów lub wydziału); potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego oraz dowód osobisty (do wglądu),


Studenci I roku studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika zobowiązani są do wyboru promotora pracy dyplomowej oraz wykładu fakultatywnego.

Zapisy są prowadzone drogą elektroniczną szczegóły

 

STUDIA PODYPLOMOWE:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę wydziału),
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego oraz dowód osobisty (do wglądu),
 • ankieta rekrutacyjna (pobierz .pdf).

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE - LOGOPEDIA:

 • nienaganna wymowa (rozmowa kwalifikacyjna),
 • prawidłowy słuch (potwierdzony wynikiem badania audiometrycznego słuchu),
 • brak przeciwwskazań do pracy głosem (zaświadczenie od lekarza laryngologa lub foniatry),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

SEMINARIA DOKTORSKIE:

 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • życiorys naukowy (CV naukowe),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule nazwę wydziału),
 • czytelna kserokopia dowodu osobistego oraz dowód osobisty (do wglądu).

podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenta (podanie należy złożyć w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 36A).